01.09.2014

Категория: Училища и детски градини Абонамент за Училища и детски градини

Класиране на офертите, подадени за участие в открита обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ   Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в открита обществена поръчка с предмет… още »

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”

Възложител: Обединено детско заведение – Детелина,гр. Поморие Номер: 04176-2014-0002 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание:… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

ОБЯВЛЕНИЕ   Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

Основно училище „Отец Паисий”, с.Страцин, Община Поморие с. Страцин, ул. „Средна гора” № 10, тел.:… още »

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ„Сребърно звънче ” с. Страцин, общ. Поморие”.

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9026568 06.03.2014 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Сребърно… още »

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ„Теменуга ” гр.Ахелой, общ.Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9026565 06.03.2014 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Теменуга“… още »

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ЦДГ„Детски свят” с. Гълъбец, общ.Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9026589 06.03.2014 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Детски… още »

Публична покана с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детско заведение ОДЗ „Радост” , гр.Каблешково, общ.Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9026562 06.03.2014 г. Обединено детско заведение /ОДЗ/ „Радост“… още »

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9026501 05.03.2014 г. Основно училище /ОУ/ „Отец Паисий“… още »

Съобщение относно публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”

Основно училище „Отец Паисий”, с.Страцин, Община Поморие с. Страцин, ул. „Средна гора” № 10, тел.:… още »

Стр. 1 от 3123