12.12.2017

Категория: Обявления от други институции Абонамент за Обявления от други институции

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице – Фердес Хасан

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице – Стефан Кабов

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице – Зенел Юсеин

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице – Асен Кусев

poricanie

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

План за приемане и обработване на отпадъци на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – 2017

ПЛАН ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ на пристанище за обществен транспорт с регионално значение… още »

Scan0003-1

Обявление за наложено административно наказание

Обявление на заповед на Областния управител

Община Поморие, по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС, обявява Заповед № РД-09-13/03.04.2017 год. на… още »

thumbnail

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ гр. Поморие

ДО ПРАВОИМАЩИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ С ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ПО ЗУПГМЖСВ                          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото… още »

thumbnail

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ    … още »

Стр. 1 от 812345...Последна »