02.08.2017

Категория: Концесии Абонамент за Концесии

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ           До участниците и заинтересованите лица в открита процедура, за предоставяне на концесия за… още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ пореден № в НКР: A – 000872

1. Предмет на концесията концесия за услуга 2. Вид на концесията общинска концесия 2.1. Концедент… още »

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ пореден № в НКР: A – 000873

1. Предмет на концесията концесия за услуга 2. Вид на концесията общинска концесия 2.1. Концедент… още »

Съобщения относно концесии за язовир „Косовец“ и язовир „Емирско“

СЪОБЩЕНИЕ   С настоящото Община Поморие съобщава, че е в Държавен вестник от 23.05.2017г.  е… още »

Обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Емирско”

О Б Я В Л Е Н И Е          относно открита процедура за предоставяне… още »

Обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Косовец”

О Б Я В Л Е Н И Е          относно открита процедура за предоставяне… още »

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга… още »

Обявление за концесия за услуга или добив пореден № в НКР: А – 000775

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ пореден № в НКР: А – 000775, публикувано… още »

Съобщение от 22.01.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ   С настоящото Община Поморие съобщава, че  в Държавен вестник от 19.01.2016г е обнародвано… още »