13.12.2017

Окончателно класиране за длъжността Директор дирекция „ОКТХДС“ на Община Поморие

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения конкурс на 12.12.2017 г., за длъжността Директор дирекция  „ОКТХДС”  на  Община Поморие,

Община Поморие ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ, както следва:

  • Желязко Манолов Страволемов – 169,2 точки

 

 

Председател на конкурсната комисия:  Т. Митев  /п /