28.11.2017

Община Поморие се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

В рамките на Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 18 – 26 ноември 2017 г. Община Поморие проведе кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и едрогабаритни отпадъци от бита.

Инициативата бе насочена не само към гражданите, но и към различни организации и институции. Единственото условие, за да се възползват от предоставената услуга, бе предварително заявят адрес, на който ще оставят за рециклиране ненужните си предмети.

С помощта на лицензирана транспортна фирма, мобилен общински екип събра уредите от посочените адреси напълно безплатно. 780 кг. е количеството отпадъци, събрани разделно по време на акцията. Те ще бъдат сортирани по видове материали в сепарираща инсталация, след което разделно събраните рециклируеми материали ще се оползотворяват при крайни преработватели.

Основната идея на кампанията бе да се намали количеството депонирани отпадъци и да се постигне по-висока икономия на суровини и ресурси с цел осигуряване на чиста околна среда за нас и нашите деца.