27.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 27.11.2017 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Преустройство на втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда в УПИXVII-14, кв. 1 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Федаил Ибрям Сюлейман

Отдел УТООС

Община Поморие