24.11.2017

Окончателно класиране в конкурса за Гл. счетоводител в дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения конкурс на 24.11.2017 г. за длъжността Главен счетоводител  в дирекция  „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” Община Поморие обявява

ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ

както следва: Десислава Йорданова Бонева -275,4 точки

       Председател на конкурсната комисия : Д. Косталова /п/