27.10.2017

Проект на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2018 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси публикуваме проект на  План-сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2018 г., която подлежи на одобрение от Общински съвет Поморие до 31.12.2017 г.

Проект на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2018 г.