23.10.2017

Срокът за плащане на местните данъци и такси е до 31 октомври

tax данъкНа 31 октомври 2017 г. изтича срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти, превозните средства, патентния данък и такса битови отпадъци. Това е втора вноска от дължимите суми и от 01 ноември 2017 г. върху неплатените в срок задължения ще се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане. Това напомнят от Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” на всички лица, извършващи патентна дейност, както и на собствениците на недвижими имоти и превозни средства.

Плащането на задълженията може да се извърши по някой от следните начини:

– на касите в Центъра за административно обслужване към Община Поморие
 чрез виртуален ПОС терминал в официалния сайт на Община Поморие
– на касите на Easypay в страната
– на касите на Български пощи ЕАД
– на касите на банка ДСК
– чрез електронния портал на НАП
– чрез онлайн системата на еPay

Банкова сметка за местни данъци и такси

„УниКредит Булбанк” АД
IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14 , BIC: UNCRBGSF

Кодове за плащане:

Данък недвижими имоти – 44 21 00
Данък върху превозните средства – 44 23 00
Такса битови отпадъци – 44 24 00
Патентен данък – 44 14 00

Допълнителна информация може да получите в Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” на адрес: гр. Поморие, ул.”Солна” № 5, както и на телефони: 0596/ 26 352; 26 353; 26 355; 26 356.