05.10.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Мир“ – с. Дъбник