29.09.2017

Издадено е разрешение за строеж за обхода на Ахелой

Агенция „Пътна инфраструктура“ получи разрешение за изграждането на обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06“, подписано от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Проектът предвижда изграждане на четирилентов път по направлението и разделителна ивица за посоките на движение.

С изпълнението на обхода на Ахелой ще намалеят пътно-транспортните произшествия, ще  се повиши пътната безопасност, сигурността и комфорта на пътуващите по направлението. Във връзка с увеличената пропускателна способност след реализация на проекта ще бъдат избегнати задръстванията, особено през летния период, което ще доведе до подобряване на качеството на въздуха. Затова се разпорежда предварително изпълнение на разрешението за строеж.

Източник: www.mrrb.government.bg