26.09.2017

Обява за свободно работно място на длъжност „Изпълнител – шофьор“

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; тел. 0596/22 312; факс: 0596/25 842
Информационно обслужване: 0596/22 215; централа 0596/25 240 ;0596/24 724;
е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие обявява свободно работно място на  длъжностИзпълнител шофьор .

Изисквания за заеманата длъжност:

  • Образователна степен- средно;
  • Професионална квалификация – правоспособност за управление на МПС категория В;
  • Професионален опит – не се изисква.

Заявление и автобиография се подават в Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие на адрес: гр.Поморие, ул. „Солна” № 15, телефон за връзка 0596 / 2 52 40