21.09.2017

Разработва се стратегия за спорта и младежта в община Поморие /2018- 2021/. Събират се предложения от граждани

Готов е проектът на новата стратегия за развитието на младежта и спорта на територията на Община Поморие. Стратегията обхваща периода 2018 – 2021 година и включва стратегически и конкретни цели, мерки за постигането им и анализ на очакваните резултати.images

Задачата на този програмен документ е да се създадат условия за реализиране на устойчива и ефективна местна политика в областта на физическото възпитание, както и създаване на устойчиви механизми за съхранение, развитие и инвестиране в младежта. Стратегията е съобразена с традициите на спорта в града, с условията и необходимостта от нов подход към децата със специални образователни потребности (СОП).

Приоритетна задача в общинската политика е приобщаването на повече граждани към активен начин на живот, а малка част от стъпките в тази насока са: привличане и обучение на даровитите деца от селата; целево подпомагане на спортни клубове, които водят тренировъчен процес в малките населени места; прилагане на съвременни методики и тестове за подбор, обучение, тренировъчна и спортно-състезателна дейност; профилирани спортни паралелки, както и паралелки с профил „Изкуство и култура”; създаване на адаптирана училищна спортна база за деца със специални образователни потребности; модернизиране на градската инфраструктура и изграждането на открит спортен комплекс, крайградска зона за спорт и туризъм, фитнес на открито в централна градска част, кв. „Свети Георги”, кв. „Север” и по населените места в Община Поморие.

Пълното съдържание на стратегията „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика” може да изтеглите ТУК. Нека всеки, който има препоръки, идеи или конкретни предложения, да ги сподели писмено в Центъра за административно обслужване или на e-mail: sport@pomorie.org .