20.09.2017

Поморие взе активно участие в Националната кампания „Да изчистим България заедно”

Националната кампания „Да изчистим България заедно” намери широка подкрепа в 9 населени места на територията на община Поморие. В инициативата се включиха кметове на кметства, общински съветници, ученици, учители, читалищни дейци или близо 130 човека от Ахелой, Каблешково, Каменар, Лъка, Белодол, Горица, Габерово, Медово и Поморие.

Сформираните от Общината работни екипи  координираха техническото обезпечаване на събитието и организираха извозването на събраните количества.

Равносметката след активното участие на гражданите показа близо 20 тона отпадъци и редица почистени плажове, минерални извори, градинки, училищни дворове и други пространства.