13.06.2017

Стартира процедура за изработване на Общия устройствен план на община Поморие

На днешното си редовно заседание Общински съвет – Поморие единодушно даде съгласие да се възложи изработването на задание за проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Поморие.

Поради редица причини, датиращи от 2005 година, приемането на Общия устройствен план е многократно възпрепятствано и към момента Поморие все още не разполага с такъв.

Предложението за стартиране на ключовата процедура беше направено от кмета Иван Алексиев, като през годините той неведнъж е фокусирал общественото внимание върху проблема.

През 2005 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага изработването на проект за изменение на ОУП. След необходимите съгласувателни действия 2 години по-късно планът е приет, но не е одобрен от тогавашния Общински съвет. Промени в Закона за Черноморското крайбрежие  и въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000” завишават изискванията и налагат актуализация на вече изработения план.  Следва четирикратна отрицателна оценка от Министерството на околната среда и водите и през 2015 г. то постановява решение за прекратяване на процедурата за „Изменение на ОУП на община Поморие”.

В средата на миналата година беше сключено ново споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по силата на което община Поморие ще бъде финансово подпомогната за изработване на задание за опорен план за проект на Общ устройствен план.

Представяйки гореизложените факти, кметът Иван Алексиев инициира подновяването на процеса. „Осъзнавам колко е амбициозно това намерение, но тази стъпка е изключителна важна и се надявам, че при една добра организация в рамките на две години ОУП ще бъде факт”, коментира още той.