27.10.2016

Обявление относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Емирско”

О Б Я В Л Е Н И Е

         относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Емирско”, находящ се в землището на с. Белодол, Община Поморие, Област Бургас

Изтегли: Обявление