04.10.2010

Туристически информационен център

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

В информационния център гостите на града могат да получат информация относно  забележителностите на града и региона, центровете за рехабилитация, транспорта от и до гр. Поморие и околните селища, различни атракции и актуални събития.

Адрес: гр. Поморие, ул. „Цар Асен“ №1 / пл. „Св.Св. Кирил и Методий“/
тел. за контакт: +359 882 420 136 и +359 884 737368

Съгласно закона за туризма:
§ 5. (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона
туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, ОТКАЗ, ПОНИЖАВАНЕ, СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА

 

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/naredbi/tarifata-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma