10.03.2017

Регистър на общински детски градини и ЦПЛР-ОДК

№ по ред Регистрационен

номер

Дата на актуализация Име на ДГ /ЦПЛР и населено място
1 31-20-2/02.02.2017 г.

ДГ „Детски свят“ с. Гълъбец

2 31-12-9/22.02.2017 г.

ДГ „Мир“ с. Дъбник

3 31-13-3/23.02.2017 г. 31-13-3/25.08.2017 г.

ДГ „Теменуга“ гр. Ахелой

4 31-09-3/24.02.2017 г.

ДГ „Веселушко“ гр. Поморие

5 31-58-4/24.02.2017 г.

ДГ „Слънчо“ гр. Поморие

6 94А-300-4/27.02.2017 г.

ДГ „Радост“ гр. Каблешково

7 91-146-1/10.02.2017 г.

ЦПЛР-ОДК Поморие

8 31-16-4/14.03.2017 г.

ДГ „Детелина“ гр. Поморие

9 31-29-16/08.03.2017 г.

ДГ „Сребърно звънче“ с. Страцин