17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за: 09 – 13.10.2017 г. , 16.10. – 20.10.2017 , 23 – 27.10.201730.10 – 03.11.2017 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за: 09 – 13.10.2017 г. , 16.10. – 20.10.2017 , 23 – 27.10.201730.10 – 03.11.2017 г.

Детска млечна кухня

Меню за:  09 – 13.10.2017 г. , 16.10. – 20.10.2017 , 23 – 27.10.201730.10 – 03.11.2017 г.