17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:  04 – 08.12.2017 , 11 – 15.12.2017 , 18 – 22.12.2017 , 27 – 29.12.2017 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за: 04 – 08.12.2017 , 11 – 15.12.2017 , 18 – 22.12.2017 , 27 – 29.12.2017 г.

Детска млечна кухня

Меню за:  04 – 08.12.2017 , 11 – 15.12.2017 ,  18 – 22.12.2017 , 27 – 29.12.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 22.12.2017 18 – 22.12.2017