17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:  10 – 13.04.2018 , 16 – 20.04.2018 г. , 23 – 27.04.2018 , 30.04 – 04.05.2018 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за: 10 – 13.04.2018 16 – 20.04.2018 г. 23 – 27.04.2018 , 30.04 – 04.05.2018 г.

Детска млечна кухня

Меню за: 10 – 13.04.2018 , 16 – 20.04.2018 г.23 – 27.04.2018 , 30.04 – 04.05.2018 г..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 22.12.2017 18 – 22.12.2017