17.10.2010

Детска кухня

СЕДМИЧНО  МЕНЮ

 

за детските градини, яслените групи и детската млечна кухня в община Поморие

 

 

Детски градини (деца от 3 до 7 години)

Меню за:  12.02. – 16.02.2018 , 19 – 23.02.2018 , 26.02 – 02.03.2018 г.

Яслени групи (деца от 1 до 3 години)

Меню за:  12.02. – 16.02.2018 , 19 – 23.02.2018 , 26.02 – 02.03.2018 г.

Детска млечна кухня

Меню за:  12.02. – 16.02.2018 , 19 – 23.02.2018 , 26.02 – 02.03.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 22.12.2017 18 – 22.12.2017