03.10.2010

Транспорт

ВОДЕН И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Пристанище Поморие

Пристанище Поморие осигурява удобна морска връзка с близо разположените градове Бургас, Несебър, Созопол и Варна. На 8 км от град Поморие се намира летище Бургас.

Летище Бургас

Община Поморие заема важно място в комуникационната система на страната. През територията на общината преминават пътищата за свръзка на южна и северна България чрез Дюлински проход и Слънчев бряг.Вътрешната пътна мрежа осигурява удобни транспортни връзки с населените места на общината. През територията на общината преминава първокласен международен път Е – 87.

Пристанище Бургас