21.06.2012

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

Мобилен телефон

e-mail

ЦАО

Щеляна Неделчева

Директор на дирекция

0596/26358

0884685800

direktor_pmdt@pomorie.org

ЦАО

     Филип Радинов

Юрисконсулт

0596/26356

ЦАО

ЦАО

Валентина Лалева  Мл. експерт „Обслужване“ 0596/26355

ЦАО

Георги Дионисов

Гл. експерт „КРДС”

0596/26355

ЦАО

Светла Драгнева

Експерт „Обслужване”

0596/26356

ЦАО Невенка Лукова  Специалист – Касиер 0596/26362

ЦАО

Елена Пенова

Специалист – Касиер

0596/26361

ЦАО

Атанаска Продромова

Мл. експерт „КРДС”

0596/26354

0882420068

ЦАО

ЦАО

Йордан Коев

Гл. експерт „КРДС”

0596/26353

0884605550

ЦАО

Невена Чапарова

Гл. експерт „КРДС”

 0596/26352

ЦАО

Светла Граматикова

Специалист „СД”

0596/26351

ЦАО

 

Обратно към контактите ↵