21.06.2012

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”

3

СТАЯ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

e-mail

29 Дора Косталова Директор дирекция  0596/22082  0882420016 finances@pomorie.org

30

Десислава Бонева

Гл. счетоводител

0596/22213

0882420084

dfsdus_pomorie@abv.bg

29

Милена Попова

Гл. Експерт „Бюджет и финанси”

0596/22082

0882420123

finances@pomorie.org

33

Пламена Иванова

Финансов контрол

0596/26333

0887146262

finansov_kontrol@pomorie.bg

32

Анита Борисова

Счетоводител

0596/22150

 0882420080  dfsdus_pomorie@abv.bg

32

Цветелина Биберова

Счетоводител

0596/22150

 0885878160  dfsdus_pomorie@abv.bg

32

Златина Гедова

Счетоводител

0596/22150

 0882886694     dfsdus_pomorie@abv.bg

32

Дияна Косева

Счетоводител

0596/22150

 dfsdus_pomorie@abv.bg

32

Паунка Купенова

Счетоводител

0596/22150

 dfsdus_pomorie@abv.bg

35

Ирина Бакалова

Счетоводител – Касиер

0596/22262

35

Ирина Тодорова

Счетоводител – Касиер

0596/22262

     0885455542

20

Елена Демирева

ТРЗ

0596/22304

 0877631395  trz@pomorie.org

Обратно към контактите ↵