12.09.2010

Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК КМЕТ – БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ

ЯНЧО ИЛИЕВ 

Роден на 12.06.1969г. в гр.Поморие

Образование-висше, Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов” Свищов, икономист-маркетолог, специалност „Маркетинг и планиране”.

От 1994г. работи в данъчна администрация, като от януари 2010г. началник отдел „координация”  в ТД на НАП гр.Бургас.

Семеен с две деца.

ПРИЕМЕН ДЕН:  Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа, стая № 11

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ – СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

gaydov

 

 

КУНЧО ГАЙДОВ

От 01.10.1992 г. до 14.11.2011 г. е Старши експерт – ръководител Районна Пътна Служба Поморие.

Семеен с едно дете.

ПРИЕМЕН ДЕН: Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа, стая № 5