10.10.2010

Лечебни заведения за извънболнична помощ

Община Поморие
Име на лечебното заведение Име Адрес на практика Телефон № на практика
Амбулатория за първична медицинска помощ
ЛЕКАРИ
ЕТ АПИМП –
д-р Ани – Анна Куртева
Д-р Анна Викторовна
Куртева
с. Бата, общ. Поморие 0887867839
0888802097
059672123
0217111001
ET  АИППМП –
д-р Веселина Русева
Д-р Веселина Русева
Русева
гр. Ахелой, общ. Поморие,
ул. Сл. бряг 15
0898977411   0596 25870 0217111002
Д-р Даниела Радева –
ИППМП ЕООД
Д-р Даниела Панайотова
Радева
гр. Ахелой, общ. Поморие
ул. Слънчев бряг 19;
каб. 2 – с. Оризаре, общ. Несебър
0887722052 0596 23139 0217111011
ЕТ ИППМП –
д-р Димитър Калчев
Д-р Димитър Полихронов
Калчев
гр. Каблешково, общ. Поморие
ул. Климент Охридски 22, ет.1;
каб. 2 – Бургас, ул. Хан Аспарух 58
0888401997
05968 2187
0217111004
ЕТ Амб. за първ. мед. помощ
индив. практика –
д-р Цветкова
Д-р Мариана Иванова
Цветкова
гр. Каблешково, общ. Поморие,
ул. Кл. Охридски 22, ет.2, каб.4
05968 22290 0217111005
ЕТ ИППМП –
д-р Кавръкова
Д-р Наталия Михайловна
Кавръкова
с. Горица, общ. Поморие 0898201090 0217111009
Д-р Вурал –
АИППМП ЕООД
Д-р Шабан Мустафа
Вурал
с. Гълъбец, общ. Поморие,
ул. Николай Лъсков 32,
СЗС – с. Гълъбец
0889680009 0217111003
СТОМАТОЛОЗИ
ЕТ ИППП по дентална медицина –
д-р Кабанова-Анна Йорданова
Д-р Анна Владимирова
Йорданова
гр. Ахелой, общ. Поморие,
ул. Слънчев бряг 17;
каб. 2 – с. Просеник, общ. Руен;
каб. 3 – Несебър,
Общ. сграда за здр. дейности
0887695516 0217112004
ИППП по дентална медицина –
д-р Атанас Атанасов
Д-р Атанас Димитров
Атанасов
гр. Поморие,
ул. Яворов 44а
0596 24265 0217112009
ЕТ АИПП дентална помощ –
д-р Велика Колева
Д-р Велика Михнева
Колева
гр. Каблешково, общ. Поморие,
ул. Черно море 23
0886879983 0217112016
ЕТ „ИПП дентална помощ –
д-р Веселин Дракопулов“
Д-р Веселин Христов
Дракопулов
гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 39
0898549013 0217112017
ИППП по дентална медицина –
д-р Гергина Милкова
Д-р Гергина Желева
Милкова
гр. Поморие,
ул. Скобелев 6
0887360688 0217112001
ЕТ ИППМП  –
д-р Димитрина Милева
Д-р Димитрина Николова
Милева
гр. Поморие,
ул. Бунар Хисар 1
0898735284 0217112010
„АИППИМП по дентална медицина –
ВЕДИДЕНТ“ ЕООД
Д-р Добромир Павлов
Джелебов
гр. Каблешково, общ. Поморие
ул. Кл. Охридски 22, ет.1
0886626911 0217112013
Доктор Калина Палашева –
АИППП по дентална медицина ЕООД
Д-р Калина Стоянова
Палашева
с. Гълъбец, общ. Поморие 0895526064 0217112015
АПИ дентална помощ –
д-р Константин Стаматов ЕООД
Д-р Константин Станимиров
Стаматов
гр.Поморие,
ул. Софроний Врачански 1
0885843231 0217112014
„ИППП по дентална медицина –
д-р Костадин Зигов“ ЕООД
Д-р Костадин Златев
Зигов
с. Бата, общ. Поморие;
каб. 2 – Бургас, к-с Изгрев, бл. 42;
каб.3 – с. Равда, общ. Несебър,
ул. Св.Св. К. и Методий 18
0888659526 0217112006
ИППП по дентална медицина –
д-р Слави Славов
Д-р Слави Петков
Славов
гр. Поморие,
ул. Бунар Хисар 1
0898735285 0217112011
ЕТ ИПП дентална помощ –
д-р Фима Кулинова
Д-р Фима Вангелова
Кулинова
гр. Поморие,
ул. Екз. Йосиф 20
0596 24236 0217112002
Групова практика за първична медицинска помощ
Амб. за първ. мед. помощ –
ЗДРАВЕ 2000 – Поморие –
групова практик
Д-р Таня Неделчева
Атанасова
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1
0888950651
0596 24200
0217113001
Групова практика за първична дентална помощ
ГППП по дентална медицина ООД Д-р Веселин Иванов
Молев
гр. Поморие,
ул. Йордан Йовков 3
0888858295 0217114001
Амбулатория за специализирана медицинска помощ
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ЕТ ИПСМП –
д-р Снежанка Планска-Дракопулова
Д-р Снежана Владимирова
Планска-Дракопулова
гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 39;
каб. 2 – Несебър,
Общ. сграда за здр. дейности
0596 26186
0596 23121
0217121004
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ИПСМП по детски болести –
д-р Нина Апостолова
Д-р Нина Кирова
Апостолова
гр. Поморие,
ул. Крайбрежна 27;
каб. 2 – ул. Цар Петър 2
0596 26142 0217121005
Д-р Мария Христова –
ИПСМП ЕООД
Д-р Мария Николова
Христова
гр. Поморие,
ул. Сливница 7, вх.А, ет.4;
каб. 2 – ул. П.Стоянов 1, каб. 100
0596 25827 0217121009
ЕТ ИПСИМП по детски болести –
д-р Величко Атанасов
Д-р Величко Иванов
Атанасов
гр. Поморие,
ул. Св. Иван Рилски 5
0888950652
059624729
0217121024
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
Д-р Лусия Хачикова –
ИПСИМП по
ендокринология ЕООД
Д-р Лусия Ховсекова
Хачикова
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1, ет.3, каб. 301;
каб. 2 – Несебър,
Общ. сграда за здр. дейности
0596 24816 0217121012
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
ЕТ ИПСМП по неврология –
д-р Лалева ЕООД
Д-р Даниела Христова
Лалева
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1, каб. 229
0888254399
0596 23444
0217121018
РЕВМАТОЛОГИЯ
„Здраво сърце – д-р М. Николаева –
АИПСМП по вътр. болести и кардиоревматология“ ЕООД
Д-р Мария Илчева
Николаева
гр. Поморие,
ул. Солна, бл. 9, вх. В, ет. 1;
каб. 2 – Несебър,
ул. Хан Аспарух 2
0888543339 0217121020
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
ИПСМП по физикална и рехабилит. медицина – д-р Антоанета Грозева Д-р Антоанета Стефанова
Грозева
гр. Поморие,
ул. П. Яворов 16,
СПА хотел Сейнт Джордж
0888321075 0217121002
ИПСМП по физикална и рехабилит. медицина – д-р Стефан Шишков Д-р Стефан Ставрев
Шишков
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 5, блок Д
0217121022
ИПСМП по физикална и рехабилит. медицина – д-р
Ваню Хърков
Д-р Ваню Стефанов Хърков гр. Поморие,
бул. П. Яворов 3, Интерхотел „Поморие“
0888757787 0217121027
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ИПСМП по АГ –
д-р Богданов ЕООД
Д-р Антон Колев
Богданов
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1, ет.3, каб.302
0888703016; 0596 27266 0217121013
АГ – кабинет –
д-р Матей Попов
Д-р Матей Иванов
Попов
гр. Поморие,
бул. Яворов 3
0217121014
Акушер гинеколог
д-р Маргарита Димитрова –
АИПСМП ЕООД
Д-р Маргарита Йорданова
Димитрова
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1
0886401522 0217121025
ОЧНИ БОЛЕСТИ
 

АИПСМП ЛАРА – З ЕООД

 

Д-р Айля Ахтерова
Ферадова
гр. Поморие,
ул. Сливница 7
0899 111126
0893 893339
0217121026
УНГБ
АИПСМП по УНГБ –
д-р Станислав Петров Ангелов
Д-р Станислав Петров
Ангелов
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1
0217121008
ЕТ Амб. за специализирана
мед. помощ – д-р Фотева
Д-р Надежда Любенова
Фотева
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1, ет.2, каб.218
0888411238 0217121011
ХИРУРГИЯ
Д-р Христо Христов –
АИПСМП ЕООД
Д-р Христо Александров
Христов
гр. Поморие,
ул. Сливница 7, вх. А, ет. 4;
каб. 2 – ул. Проф. П. Стоянов 1, каб.230
0596 25827 0217121010
Медицински центрове
Медицински център I –
Поморие ЕООД
Д-р Маргарита Василевна
Нинова
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1
0888950645 0217131001
Медицински център
Феста Медика ЕООД
Д-р Цветомир Киров Цветков гр. Поморие,
хотел „Виа Понтика Ризорт“
0889895353 0217131003
 Медицински център
Астра-Н ЕООД
 Д-р Славян Казанджиев  х.к. „Марина кейп“, Ахелой; х.к. „Виа Понтика Ризорт“,Поморие; х.к. „Емералд Ризорт Бийч и СПА’, с. Равда, общ. Несебър
Медико – диагностични лаборатории
СМДЛ – Гогов – Коруджиев –
Лъджева ООД
Д-р Радостин Богданов
Коруджиев
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1, ет.2;
каб. 2 – Бургас, ул. Иван Богоров 50
0889841482 0217141001
Медико – технически лаборатории
Самост. медико – техническа
лаборатория – ПОМОДЕНТ ООД
Теодор Господинов
Хайдутов
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1,
МЦ – Поморие
0596 23527 0217142001
Втори кабинет на лица с основна регистрация в друга община
Д-р Анастасия Велчева
Милева
гр. Поморие,
ул. Княз Борис I № 47, ет.1, ап.1
/1-ви каб. – гр. Несебър/
0215112001
Д-р Фотка Иванова
Калчева – Златанова
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов1, ет.2, Неврологичен кабинет
/1-ви каб. – гр. Несебър/
 0215121009
„Медико-диагностична
лаборатория по
цито-хистопатология –
„Хипократ“ ООД
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1
/1-ви адрес – гр. Бургас/
0204141001
Д-р Веселин Янев
Арабаджиев
гр. Каблешково, общ. Поморие
ул. Черно море 23
/1-ви каб. – с. Маринка/
 0204112298
Д-р Дора Панайотова
Панайотова
с. Горица, общ. Поморие,
ул. Св. Св. Кирил и Методий 55
/1-ви каб. – гр. Несебър/
 0215112006
Д-р Емилия Николаева
Дражева
гр. Поморие,
ул. Проф. П. Стоянов 1, ет.2
/1-ви адрес – гр. Бургас/
0204121270
Д-р Валентин Константинов
Василев
гр. Поморие,
МБАЛ – Поморие, ет. 1, каб. 3
/1-ви каб. – гр. Несебър/
 0215121043
Д-р Георги Янев
Ангелов
гр. Поморие,
ул. Търговска 5
/1-ви адрес – гр. Бургас/
0204121291
Медицински център
Свети Николай
България ЕООД
Д-р Николай Вениаминов
Таслаков
гр. Поморие,
ул. С. Врачански 1
/1-ви каб. – к.к. Сл. бряг/
 0215131012