18.11.2013

Гласът на гражданите

Уважаеми съграждани,

Вашето мнение има ключова роля в решаването на въпросите, касаещи развитието на община Поморие, защото гражданското общество стои в основата на демократичното управление. Уебсайтът www.pomorie.bg цели да ви даде пълна информираност относно работата на местната администрация, което да доведе до по-високата ви активност в управлението. За да улесним този процес създадохме страницата „Гласът на гражданите”. Тук може да изпращате своите препоръки, предложения и критики, които гарантирано ще бъдат взети под внимание.

Община Поморие си запазва правото да не публикува на уеб страницата си всички изпратени текстове. Коментари с нецензурно съдържание, обидни, заплашителни, толериращи агресия, нарушаване на Закона и общоприетия морал, няма да бъдат видни за потребителите. 

Please complete the required fields.

На тази страница ще може да видите изпратените от граждани препоръки и идеи.