15.01.2018

Архив: Страница 4

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на НУ „Константин Величков“ – с. Габерово

НУ „Константин Величков “ – с. Габерово

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие

ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Радост“ – гр. Каблешково

ДГ „Радост“ – гр. Каблешково

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Теменуга“ – гр. Ахелой

ДГ „Теменуга“ – гр. Ахелой

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Мир“ – с. Дъбник

ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 12.01.2018 г.

Списък на свободните работни места в регион Бургас към 12.01.2018 г.