27.04.2015

Категория: Търгове Абонамент за Търгове

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терени, за поставяне на преместваеми обекти/ временни търговски зони/ за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие

 О Б Я В А                   На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на 8 броя търговски обекти – павилиони, разположени в Базар „Яворов”

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,2  от… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем за срок от 8 /осем/ години на имот– публична общинска собственост

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1,7  от… още »

Открита процедура по провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на вещ – общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, чл.37 ал.1 от ЗОС чл.63… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.17 ал.1 и… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА               На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА               На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка… още »

Стр. 5 от 10« Първа...34567...10...Последна »