29.07.2016

Категория: Търгове Абонамент за Търгове

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал…. още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А          На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 8/осем/ години на терен частна общинска собственост

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.3… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти съгласно приложената схема

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следните обекти разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем, за срок от 2 /две/ години на 4 броя търговски обекти – павилиони, разположени в Базар „Яворов”

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и… още »

Стр. 3 от 1012345...10...Последна »