21.06.2017

Категория: Търгове Абонамент за Търгове

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени

О Б Я В А На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти

О Б Я В А   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВА   На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава V от Наредба 1 на Общински съвет гр.Поморие за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от пет години

ОБЯВА На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1 и… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал…. още »

Стр. 1 от 1012345...10...Последна »