02.04.2013

Категория: Училища и детски градини Абонамент за Училища и детски градини

Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти, по обособени позиции, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр.Поморие“

Възложител: Обединено детско заведение – Детелина,гр. Поморие Номер: 04176-2013-0001 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание:… още »

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Теменуга” – гр. Ахелой, общ. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ     Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична… още »

Класиране по обществена поръчка с предмет:„Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците на целодневна организация в ОУ”Христо Ботев” гр. Поморие

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:… още »

Публична покана с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Теменуга”- гр. Ахелой, община Поморие

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.) 9012745 03.03.2013 г. Целодневна детска градина /ЦДГ/ „Теменуга“… още »

Стр. 3 от 3123