25.11.2016

Категория: Програми Абонамент за Програми

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за създаване на местна инициативна рибарска група в община Поморие

 Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с… още »

Програма за създаване на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, ЧИЯТО ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ… още »

Информационна конференция по ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  ПОКАНА Община Поморие, във връзка… още »

Започват информационни срещи по ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. ПОКАНА Община Поморие, във връзка… още »

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ за периода 2014-2020г.

Общинският план за развитие на Община Поморие за периода 2014-2020г. е основният планов документ, който… още »

Програма за управление мандат 2011-2015

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2011- 2015        

Програма за развитие /строителна програма/ мандат 2011-2015

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА / СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА / Приоритети: Програмата за развитие 2011-2015… още »

“Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г.”

О Б Щ И Н А   П О М О Р И Е  Програма за… още »