29.03.2013

Категория: Програми и стратегии Абонамент за Програми и стратегии

Програма за управление мандат 2011-2015

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2011- 2015        

Програма за развитие /строителна програма/ мандат 2011-2015

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА / СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА / Приоритети: Програмата за развитие 2011-2015… още »

“Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г.”

О Б Щ И Н А   П О М О Р И Е  Програма за… още »

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015

С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО    НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ … още »

Стр. 2 от 212