21.09.2017

Категория: Програми и стратегии Абонамент за Програми и стратегии

Проект на стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика”

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ „СПОРТ, ЗДРАВЕ, ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И МЕСТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА” за развитие, управление на физическото… още »

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за създаване на местна инициативна рибарска група в община Поморие

 Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с… още »

Програма за създаване на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, ЧИЯТО ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ… още »

Расте интересът към възможностите, които предлага подходът ВОМР за развитие на селските райони в община Поморие

Кметът Иван Алексиев и над 50 представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор участваха в… още »

Информационна конференция по ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  ПОКАНА Община Поморие, във връзка… още »

Започват информационни срещи по ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. ПОКАНА Община Поморие, във връзка… още »

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ      Общината е основна административно-териториална единица в Република България, в… още »

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ за периода 2014-2020г.

Общинският план за развитие на Община Поморие за периода 2014-2020г. е основният планов документ, който… още »

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание

  РЕШЕНИЕ за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в… още »

Стратегия „Спорт за всички“

СТРАТЕГИЯ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” ЗА  РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА… още »

Стр. 1 от 212