06.06.2016

Категория: Поморийски залив и Източна Стара Планина Абонамент за Поморийски залив и Източна Стара Планина

Религиозен и поклоннически туризъм

РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ « » RELIGIOUS TOURISM

Ловен туризъм

ЛОВЕН ТУРИЗЪМ « » HUNTING TOURISM

Спортен туризъм

СПОРТЕН ТУРИЗЪМ «  » SPORT TOURISM

Район Поморийски залив и Източна Стара планина бе представен на 11 туристически изложения

            Участието в 11 туристически изложения, от които 6 национални и 5 в чужбина, е… още »

Експедиентски културно-познавателен тур се проведе в Поморие

  Община Поморие осъществи три експедиентски тура, в партньорство с общините Айтос и Руен по… още »

Селски туризъм

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ «  » RURAL TOURISM

Културен туризъм

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ «  » CULTURAL TOURISM

Кулинарно многообразие

КУЛИНАРНО МНОГООБРАЗИЕ «  » CULINARY DIVERSITY

Екотуризъм

ЕКОТУРИЗЪМ «  » ECO TOURISM

Обща характеристика на район Поморийски залив и Източна Стара планина

    Обща характеристика на района General characteristics of the area Allgemeine Merkmale des betreffenden… още »