05.10.2017

Категория: ОУ “ Отец Паисий “ с. Страцин Абонамент за ОУ “ Отец Паисий “ с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин

ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин

ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ О.ПАИСИЙ-СТРАЦИН 03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Отец Паисий“ – с. Страцин

Отчет ОУ „Отец Паисий“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Отец Паисий“ – с. Страцин

Отчет ОУ „Отец Паисий“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин      

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2015г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2015г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин  

Стр. 1 от 212