05.10.2017

Категория: ОУ “ Св.св. Кирил и Методий “ с. Порой Абонамент за ОУ “ Св.св. Кирил и Методий “ с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой

ОУ Кирил и Методий-Порой 03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ОУ “ Св.св. Кирил и Методий “ -с. Порой

ОУ “ Св.св. Кирил и Методий “ -с. Порой    

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой      

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2015г. на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Порой    

Стр. 1 от 212