15.01.2018

Категория: ОУ “ Христо Ботев “ с. Бата Абонамент за ОУ “ Христо Ботев “ с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата

ОУ „Христо Ботев“  с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата

ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата

ОУ “Христо Ботев” – с.Бата  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата

ОУ “Христо Ботев” – с.Бата  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ОУ “ Христо Ботев “ -с. Бата

ОУ “ Христо Ботев “ -с. Бата  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата

ОУ “Христо Ботев” – с.Бата    

Стр. 1 от 212