05.10.2017

Категория: ОУ “ Георги Стойков Раковски “ с. Гълъбец Абонамент за ОУ “ Георги Стойков Раковски “ с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец

ОУ Г. С.РАКОВСКИ-ГЪЛЪБЕЦ 03. 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец

ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец

ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ОУ “ Георги Стойков Раковски “ -с. Гълъбец

ОУ “ Георги Стойков Раковски “ -с. Гълъбец    

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец

ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец    

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2015г. на ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец

ОУ “Г.С.Раковски” – с.Гълъбец    

Стр. 1 от 212