15.01.2018

Категория: ДГ “ Детелина “ гр. Поморие Абонамент за ДГ “ Детелина “ гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ДГ “Детелина” – гр.Поморие

ДГ Детелина

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ “Детелина” – гр. Поморие

Отчет ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОДЗ “Детелина” – гр.Поморие

ОДЗ “Детелина” – гр.Поморие  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ОДЗ “Детелина” – гр.Поморие

ОДЗ “Детелина” – гр.Поморие  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ОДЗ “ Детелина “- гр. Поморие

ОДЗ “ Детелина “- гр. Поморие    

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ОДЗ “Детелина” – гр.Поморие

ОДЗ “Детелина” – гр.Поморие  

Стр. 1 от 212