15.01.2018

Категория: ДГ “Слънчо” гр.Поморие Абонамент за ДГ “Слънчо” гр.Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ДГ „Слънчо“ гр.Поморие

ДГ Слънчо

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ДГ “Слънчо” – гр. Поморие

Отчет ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет ДГ „Слънчо“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОЦДГ „Слънчо“ гр.Поморие

ОЦДГ „Слънчо“ гр.Поморие  

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016г. на ОЦДГ „Слънчо“ гр.Поморие

ОЦДГ „Слънчо“ гр.Поморие  

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. на ОЦДГ “Слънчо”- гр.Поморие

ОЦДГ “Слънчо”- гр.Поморие  

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015г. на ОЦДГ “Слънчо” гр.Поморие

ОЦДГ “Слънчо” гр.Поморие