21.07.2017

Категория: Образование Абонамент за Образование

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие

ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Елин Пелин“ – с. Дъбник

ОУ „Елин Пелин“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин

ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие

СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Горица

ОУ „Христо Ботев“ – с. Горица