05.10.2017

Категория: Образование Абонамент за Образование

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

ДГ „Детелина“ – гр. Поморие

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Теменуга“ – гр. Ахелой

ДГ „Теменуга“ – гр. Ахелой

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Радост“ – гр. Каблешково

ДГ „Радост“ – гр. Каблешково

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

ДГ „Детски свят“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Мир“ – с. Дъбник

ДГ „Мир“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Елин Пелин“ – с. Дъбник

ОУ „Елин Пелин“ – с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Христо Ботев“ – с. Горица

ОУ „Христо Ботев“ – с. Горица