12.04.2017

Категория: Образование Абонамент за Образование

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин

ОУ О.ПАИСИЙ-СТРАЦИН 03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Христо Ботев” – с.Бата

ОУ „Христо Ботев“  с. Бата

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ОУ “Христо Ботев” – гр.Ахелой

ОУ „Христо Ботев“  гр. Ахелой

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ДГ „Слънчо“ гр.Поморие

ДГ Слънчо

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ДГ “Радост” – гр.Каблешково

ДГ „Радост“  гр. Каблешково

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Мир”- с.Дъбник

ДГ „Мир“  с. Дъбник

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Детски свят” – с. Гълъбец

ДГ „Детски Свят“  с. Гълъбец

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Сребърно звънче” – с.Страцин

ДГ „Сребърно Звънче“ с. Страцин

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ЦДГ “Теменуга” – гр.Ахелой

ДГ „Теменуга“ гр. Ахелой

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017г. на ДГ “Детелина” – гр.Поморие

ДГ Детелина