02.06.2016

Категория: Обявления от Общински Съвет Абонамент за Обявления от Общински Съвет

Протокол №1/01.06.2016г.-подбор по документи на кандидатите за обществен посредник на Община Поморие

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД  П Р О Т О К О Л   №… още »

Дневен ред на дванадесето /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията … още »

Конкурс за избор на длъжността „Обществен посредник на Община Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ   Общински съвет – Поморие на основание Решение № 185 по т. 2 от… още »

Докладна записка относно:Предложение за приемане на Тарифа № 5 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА… още »

Докладна записка относно: Предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ… още »

Дневен ред на единадесето заседание на Общински съвет – Поморие

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 2, т. 1… още »

Докладна записка относно:Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  Поморие   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Алексиев – КМЕТ на Община Поморие… още »

Докладна записка относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПОМОРИЕ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие… още »

Докладна записка относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията на транспортната дейност и безопастността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПОМОРИЕ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие… още »

Докладна записка относно: Предложение за допълнение на Тарифа 2 към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПОМОРИЕ     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ИВАН АЛЕКСИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА… още »

Стр. 4 от 15« Първа...23456...10...Последна »