07.02.2017

Категория: Обявления от Общински Съвет Абонамент за Обявления от Общински Съвет

thumbnail

Докладна записка относно: Допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ПОМОРИЕ                           Д О К Л А Д Н А   … още »

thumbnail

Дневен ред на двадесет и първото заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ Дневен ред 21-то заседание –31.01.2017 г. На основание чл.23, ал.4, т.1… още »

thumbnail

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие ОТНОСНО:… още »

thumbnail

Докладна записка относно: Предложение за приемане на изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие ОТНОСНО: Наредба… още »

thumbnail

Дневен ред на деветнадесето заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ Дневен ред 19-то заседание – 13.12.2016 г. На основание чл.23, ал.4,… още »

Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Иван Алексиев Кмет на Община Поморие ОТНОСНО:… още »

Докладна записка относно: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Иван Алексиев Кмет на Община Поморие… още »

thumbnail

Докладна записка относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  Поморие   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Алексиев – КМЕТ на Община Поморие… още »

thumbnail

Докладна записка относно: Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Иван Алексиев Кмет на Община Поморие… още »

thumbnail

Докладна записка относно: Определяне на тарифа за цените на услугите, предоставяни от Градска художествена галерия „Дечко Стоев”, гр. Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие… още »

Стр. 2 от 1512345...10...Последна »