19.01.2018

Категория: Обявления Абонамент за Обявления

Приложения към Проектобюджет 2018 г.

Спортен календар 2018 Културен календар 2018 Капиталова програма 2018 Доклад относно проекта за Бюджет 2018… още »

Съобщение за инвестиционно предложение от 19.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно… още »

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец декември 2017

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета Месечен отчет за други средства от Европейския съюз… още »

Обявление по ЗУТ от 16.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61,… още »

Съобщение съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ от 16.01.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Днес, 16.01.2018 год., Община Поморие,… още »

Съобщение съгласно чл.128, ал.2 от ЗУТ от 16.01.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Днес, 16.01.2018г., Община Поморие, на… още »

График за посещенията по населени места от социалните работници от отдел „Социална закрила“ в Поморие за месец януари 2018 г.

График за посещенията по населени места от социалните работници от отдел „Социална закрила“ на дирекция… още »

Съобщения за инвестиционни предложения от 12.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Уведомление за… още »

ЗАПОВЕД № РД-16-27/ 10.01.2018 г. – гр. Поморие

ЗАПОВЕД № РД-16-27/ 10.01.2018 г.-гр. Поморие На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2… още »

Обява по ЗУТ, публикувана в Държавен вестник

О Б Я В А      В Държавен вестник бр.95 от 28.11.2017 г. е публикувана… още »