21.11.2017

Категория: Обявления Абонамент за Обявления

thumbnail

Съобщение за инвестиционно предложение от 21.11.2017 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Уведомление за… още »

Съобщение относно санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Медово”

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпила Заповед №РД-736/06.11.2017 г…. още »

thumbnail

Съобщение за инвестиционно предложение от 21.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили: Уведомление за… още »

project_2_1046869_thumb

Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Каменар“

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпила Заповед №РД-725/03.11.2017 г. на… още »

Финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г. на Община Поморие

Финансов отчет на Община Поморие, към 30.09.2017 г: Отчет за приходите и разходите Баланс

thumbnail

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.11.2017 г.

Съобщение Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за… още »

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за месец октомври 2017

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета Месечен отчет за други средства от Европейския съюз… още »

thumbnail

Съобщение във връзка с необходимостта от извършване на ОВОС от 13.11.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение № БС-153-ПР/2017г…. още »

Писмено становище на възложителя „Електроенергиен системен оператор” ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС), вкл. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

Писмено становище на възложителя „Електроенергиен системен оператор” ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в… още »

thumbnail

Съобщение за план, програма и проект: ПУП-ПЗ от 10.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за план,… още »

Стр. 3 от 14912345...102030...Последна »