07.05.2013

Категория: Обявления Абонамент за Обявления

Съобщение относно инвестиционно намерение от 07.05.2013г.

„КА СТРОЙИНВЕСТМЪНТ” ЕООД гр.Бургас с управител Красимир Николов Пендев има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на… още »

Обявления по ОВОС от 07.05.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите… още »

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В… още »

Класиране в конкурс за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие

ЗАПОВЕД № РД-16-120 гр.Поморие, 26.04.2013  год.   На основание чл. 23, ал.1 т.1 от Наредба… още »

Класиране в конкурс за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект № 1

ЗАПОВЕД № РД-16-124 гр.Поморие, 26.04.2013  год.   На основание чл. 23, ал.1 т.1 от Наредба… още »

Класиране в конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина по позиция 3

ЗАПОВЕД № РД-16-121 гр.Поморие,26.04.2013  год.   На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от… още »

Класиране в конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина по позиция 2

ЗАПОВЕД № РД-16-122 гр.Поморие,26.04.2013  год.   На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от… още »

Класиране в конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина по позиция 1

ЗАПОВЕД № РД-16-123 гр.Поморие,26.04.2013  год.   На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от… още »

Обявления по ОВОС от 29.04.2013г.

ОБЯВА от „ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО“ АД, с адрес и седалище на управление: гр. Поморие, Промишлена зона… още »

Обявления по ОВОС от 29.04.2013г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на… още »