22.02.2016

Категория: Обявления от други институции Абонамент за Обявления от други институции

Наказание- “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на С…… С…….. С…….

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПОМОРИЕ гр.Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 75; тел./факс 2-22-58; rp_pomorie@prb.bg  … още »

Заповед № РД -09-5 /05.02.2016 г. на Областен управител на Област Бургас

ЗАПОВЕД № РД-09-5 гр.Бургас, 05.02.2016 г.   Изтегли: Заповед № РД -09-5 /05.02.2016 г.  

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от осем години

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и… още »

Заповед № РД -09-4 /20.01.2016 г. на Областен управител на Област Бургас

ЗАПОВЕД № РД-09-4 гр.Бургас, 20.01.2016 г.   Изтегли: Заповед № РД-09-4/20.01.2016г. Приложения към Заповед № РД-09-4/… още »

Тече срокът за регистрация и пререгистрация на фермери за стопанската 2015-2016 година

Първоначална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на… още »

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/, гр. София 1606,… още »

Наказание- “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на З…… Ю…… Ю…….

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПОМОРИЕ гр.Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 75; тел./факс 2-22-58; rp_pomorie@prb.bg  … още »

Наказание- “ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на Х…. А….. Х….

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ Изх.№60/08.08.2015 г.   ДО… още »

На вниманието на земеделските производители

Уважаеми земеделски производители, С цел внасяне на яснота и своевременното Ви информиране за конкретни норми… още »

Дирекция „Бюро по труда” – Поморие организира информационен ден по проект “Нова възможност за младежка заетост”

Във връзка с предстоящо откриване на нова процедура по набиране на заявки за разкриване на… още »