17.06.2016

Категория: Обявления от други институции Абонамент за Обявления от други институции

Обявление от ОП “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ” – гр.Поморие

ОП “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ” – гр.Поморие 8200 Поморие,ул.”Княз Борис I”96А тел./факс:0596/22231,тел.0596/22779,24298 e-mail:… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл, 62а, ал. 1 от Закона за водите Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски… още »

Заповед № РД- 207/18.04.2016г. на Министъра на околната среда и водите

Заповед № РД-207/18.04.2016г. на Министъра на околната среда и водите относно ползване на блатно кокиче… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 8/осем/ години на терен частна общинска собственост

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.3… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти съгласно приложената схема

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следните обекти разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Съобщение от Министерството на околната среда и водите

СЪОБЩЕНИЕ   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12,… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем, за срок от 2 /две/ години на 4 броя търговски обекти – павилиони, разположени в Базар „Яворов”

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и… още »

Обява за публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терен, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност за срок от 5/ пет/ години

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и… още »

Стр. 3 от 912345...Последна »